UDSTILLING | ADOPTION | ARTIST TALKS | PORTRÆTFOTO

Adoption – mere end bare breaking news

En portrætserie af 11 danskere adopteret fra Korea

Fra 1965 til 2012 ankom ca. 8.500 børn direkte fra børnehjem i Korea til Kastrup Lufthavn, og videre ud til danske hjem. I den periode blev mere end 200.000 koreanske børn adopteret til Europa og USA.

 

I over 50 år var adoption en privat sag, men lige nu ruller adoptions-skandalerne for åbent tæppe, og afslører myndighedssvigt i både Korea og Danmark. Uanset hvordan sagerne ender, er der stadig ca. 8.500 danskere med rødder både i Korea og Danmark. De er alle opdraget som “almindelige danskere”, men bliver alligevel konfronteret med spørgsmålet: “Men hvor er du virkelig fra?”

Udstillingen ‘Men hvor er du virkelig fra?’ er en portrætserie af danskere adopteret fra Korea. Projektet er skabt af fotograf Mai Skou Wihlborg og grafisk designer Malene Rauhe.

Udstillingen ‘Men hvor er du virkelig fra?’ er en portrætserie af danskere adopteret fra Korea. 
Projektet er skabt af fotograf Mai Skou Wihlborg og grafisk designer Malene Rauhe.

 
Projektet undersøger identitetsdannelse og stiller spørgsmål som: 


‘Hvornår er man ‘ægte’dansker?’ og ‘hvordan er det at være dansker inden i, og koreaner udenpå?’. I perioden1965-2012 ankom ca. 8500 børn direkte fra børnehjem i Korea til Kastrup Lufthavn, og videre ud til danske hjem. Forældre i Korea mister et barn, mens danske adoptivforældre får deres ønskebarn, som vokser op med et ben i Korea og et i Danmark.
 
Adoption – meget mere end sensation og breaking news
I over 50 år var adoption en privat sag, men lige nu ruller adoptions-skandalerne for åbent tæppe og afslører svigt i både Korea og Danmark. Vi vil med udstillingen sætte ansigter på et højaktuelt emne, uden at ville afsige dom eller placere ansvar.

 

Portrætfotografierne viser bredden i de adopteredes opfattelse af historien; for nogle er det dybt traumatiserende, for andre er det ‘bare’ et livsvilkår. Uanset personlig baggrund, giver udstillingen stof til refleksion over egen og andres livshistorie livshistorie.

Adoption – et stykke Danmarkshistorie under radaren

"Men hvor er du virkelig fra?" En visuel fortælling fra en billed-fattig tid

I adoptionshistorier er hullerne, den fragmentariske viden og de ubesvarede spørgsmål en stor del af fortællingens vilkår. Det er derfor bevidst, at vi ikke har interviewet og nedskrevet de enkeltes personlige og private historier, men ladet tre visuelle nedslag være fortællingen.
Udstillingen afspejler en billede-fattig tid. Mange adopterede har kun et baby- eller børnebillede af dem selv fra Korea, og et eller to billeder fra Kastrup Lufthavn, den dag de ankom til Danmark.

 

Udstillingens tre visuelle omdrejningspunkter er:

Adoption – meget mere end sensation og ‘breaking news’

Dette projekt startede i 2022 med en undersøgende nysgerrighed, og lyst til at forstå de store og små historier i adoption. Men pludselig eksploderede den danske adoptionsverden, og det man troede var sandt, viste sig at være det pure opspind. På trods af de rystende nyheder ønsker vi fortsat at give plads til refleksion og eftertanke, frem for ‘breaking news’.

Formålet med projektet er at give adopterede mulighed for at dele deres historier, og at kunne spejle sig i andres historier. Målet er at etablere et fælles rum for dybere forståelse for de adopteredes livshistorier og vilkår. Portrætterne forsøger at indfange bredden i de adopteredes opfattelse af historien; for nogle er det dybt traumatiserende, for andre er det ‘bare’ et livsvilkår.

Adoption – et stykke Danmarkshistorie under radaren

Adoptionsområdet er et følelsernes minefelt med mange involverede – de adopteredes forældre, børn, partnere og andre relationer – hver med deres personlige aktie i fortællingen. Fra den ene hjerteskærende yderpol til den anden. Forældre i Korea mister et barn, mens danske adoptivforældre får et ønskebarn. 

Udstillingen sammenfatter et halvt århundredes adoptionshistorie, og fordi ufrivillig barnløshed rammer på tværs af økonomi, geografi og sociale klasser, bliver udstillingen et indblik i et usædvanligt stykke danmarkshistorie. Der er en del faktorer, der gjorde, at adoptioner fra Sydkorea blev så omfattende. Nogle konkrete geopolitiske begivenheder i historien var 2. verdenskrig, et årti senere Koreakrigen og endnu senere et diktatorisk styre i Sydkorea.

Adoption til Danmark fra en anden verdensdel blev bl.a. muliggjort af tidligere tiders syn på arv og miljø. For få årtier siden var den gængse opfattelse, at det primært var miljø, der afgjorde personlig udvikling og identitetsdannelse. Derfor så man kun win-win ved adoption: det forældreløse barn fik et trygt hjem, og de barnløse par blev lykkelige forældre. I dag mener man, at både arv og miljø spiller en rolle, omend i en kompleks konstellation. 

I Danmark er der midlertidigt lukket for international adoption, og den eneste formidler af adoptioner, DIA, har nedlagt sig selv. Myndigheder i både Korea og Danmark bliver undersøgt for stærkt kritisable forhold, der er
anklager om svindel, kidnapning og menneskehandel som en del af adoptionindustriens praksis. 

Usynlighed som psykologisk overlevelsesstrategi

At blive usynlig er en almindelig kendt psykologisk overlevelsesstrategi for adopterede; man har travlt med at passe ind og endelig ikke skille sig ud. Hvis to personer med asiatiske træk er sammen, bliver de en gruppe. Og ingen vil isoleres fra den store gruppe, ved at være i en anden gruppe, som er anderledes. Så hellere være helt alene i gruppen, end at blive identificeret som en gruppe af fremmede. Mange adopterede undgår andre adopterede, og har derfor få eller ingen asiatiske ansigter at spejle sig i. 

De fleste mennesker siger, at de ikke er specielt meget for at blive fotograferet, for adopterede mangedobles uvilje. For en person med et andet udseende end flertallet, kan det at blive fotograferet og set af fotografen, være en grænseoverskridende oplevelse. Næsten alle de medvirkende har nærmet sig projektet med en vis tøven, men langt de fleste har sagt ja tak til muligheden for at se sig selv, og for at blive set. 

Målet er at etablere et fælles rum for dybere forståelse for de adopteredes historie.

Mange adopterede oplever sig som 100% danske, men konfronteres med spørgsmål og kommentarer: 

Foto: Mai Skou og Malene Rauhe

Fra udstillingen på DOKK1

‘Men hvor er du virkelig fra? Portrætudstilling DOKK1 af Mai Skou og Malene Rauhe

Bag udstillingen

Udstillingskoncept, research og ide

Har du erfaringer med adoption? Har du forslag til videreudvikling af projektet? Kender du et udstillingsrum, som kunne være en god ramme om projektet?…Lad os mødes og udveksle ideer.

Kontakt os for at booke et møde eller en særvisning til dit kulturhus, bibliotek, offtentlige rum, rådhus og gallerier. 

Om udstillingen

Udstilling består af 10 Portrætter og 3 plancher om adoption, historisk og aktuelt og 1 planche, hvor besøgende kan dele deres oprindelsesland på Post-Its. 

"Men hvor er du virkelig fra?" Mai Skou Wihlborg og Malene Rauhe
Udstillingen og inddragelse

10 Portrætter og 3 plancher om adoption, historisk og aktuelt og 1 planche, hvor besøgende kan dele deres oprindelsesland på Post-Its

Størrelse og kvalitet

Plancherne er printet på begge sider i højkvalitet og med hul til montering i toppen. Hver planche er b: 100 x150 cm

Feat. Brynjulf Jung Tjønn (NO)

I forbindelse med litteraturfestivalen, LiteratureXchange blev udstillingen suppleret med 6 værker fra den norske forfatter Brynjulf Jung Tjønn's digtsamling Norsk, hvid mand, udkommet på forlaget Straarup & Co.

"But where are you really from" Portrait, Exhibition about adoptees from Korea, now living in Denmark. Photo: Mai Skou Wihlborg Grafisk design: Malene Rauhe
"But where are you really from" Portrait, Exhibition about adoptees from Korea, now living in Denmark. Photo: Mai Skou Wihlborg Grafisk design: Malene Rauhe
"But where are you really from" Portrait, Exhibition about adoptees from Korea, now living in Denmark. Photo: Mai Skou Wihlborg Grafisk design: Malene Rauhe
"But where are you really from" Portrait, Exhibition about adoptees from Korea, now living in Denmark. Photo: Mai Skou Wihlborg Grafisk design: Malene Rauhe
Udstillingen er realiseret med støtte fra
Politiken Fonden, Kunstrådet Aarhus Kommune
Partnerskaber og kreative samarbejder:
 DOKK1, Straarup& Co, LiteratureXchange, Forfatter Brynjulf Jung Tjønn

Skal udstillingen vises der hvor du kommer fra?

“”Men hvor er du virkelig fra?” 

“But where are you really from?

 All rights reserved. Mai Skou Wihlborg og Malene Rauhe, 2024